Arbeidsmigratie

 

3-11-2023

Nederland is een van de volste landen ter wereld.

 

Het zit vast in een aantal crises. Eén is het enorm tekort aan woningen. Een andere is de enorme uitstoot van stikstof, vooral in de veeteelt, die de weinige natuur die ons land heeft bedreigt. (Aan bedreigingen vanuit de veeteelt kunnen overmatig gebruik van water en van pesticiden worden toegevoegd). De woningcrisis is deels een gevolg van de stikstofcrisis.

 

Het CBS voorspelt dat Nederland nog voller wordt. We krijgen er in dertien jaar (vanaf 2023)  2.5 miljoen mensen bij. Die komen niet doordat er meer mensen geboren worden dan er overlijden, want sinds het begin van 2023 is er een sterfte-overschot. De bevolkingstoename is voor 85 à 90% toe te schrijven aan de komst van arbeidsmigranten; er zijn elk jaar veel meer arbeidsmigranten die immigreren dan die weer teruggaan naar hun vaderland.

 

Een volgende crisis staat te wachten: een vergrijzingsinfarct. De zorg dreigt onbetaalbaar te worden.  Arbeidsmigratie wordt door economen gezien als een middel om die crisis af te wenden. 

 

Is het mogelijk om door te gaan met aantrekken van arbeidsmigranten? Dat zal afhangen van het oplossen van de woning- en stikstofcrisis. Minder vee leidt tot minder stikstof en meer ruimte, eventueel voor woningen. Maar nieuwe bewoners nemen hun ecologische voetafdrukken mee die de natuur en leefomgeving veel meer belasten dan koeien of varkens.

 

De pagina's hebben betrekking op de groei van de bevolking in ons land en diens gevolgen voor ecologische toestand van ons land,

en op den duur ook de economische.

 

Bij goed rentmeesterschap hoort het aanpassen van de omvang van de bevolking aan wat ons land aankan.