Open brief aan Gert-Jan Segers

1 juli 2023

Beste @gertjansegers,

Vanaf vandaag, 1 juli, begint u met uw werk om arbeidsmigranten via z.g. circulaire migratie naar ons land te halen; hen goed te huisvesten en volgens contract na verloop van tijd weer te laten vertrekken.

Ik twijfel helemaal niet aan uw goede bedoelingen.

Realisering van het concept circulaire migratie lijkt mij echter gedoemd om te mislukken!


Het zal onmogelijk blijken, al dan niet om economische of humanitaire redenen, om arbeidsmigranten die goed geïntegreerd zijn en een gezin hebben gesticht terug te sturen naar hun land.

Ik wed dat het een debacle wordt met talloze schrijnende gevallen à la kleermaker Gümüs in 1997.
De publieke opinie zal zich keren tegen het uitzetten van de circulaire migranten en er zal besloten worden om hen vaste staatsburgers te maken.

Met uw goedbedoelde adviezen draagt u bij tot realisering van de geprojecteerde toename van de bevolking met 2.5 miljoen mensen.
Op mijn website heb ik beschreven dat ons land dat niet aankan, vooral doordat langeretermijnschade - ecologisch en economisch-wordt doorgeschoven naar onze kinderen en kleinkinderen. 

Mag ik u vragen oog te hebben voor oplossingen om meer Nederlandse burgers aan het werk te krijgen? Voor de zorg bijvoorbeeld:
- zorgen dat zorgverleners dichter bij hun werk wonen of hun werk gemakkelijker met ov kunnen bereiken
- zorgen dat zorgverleners hun primaire taak maximaal en optimaal kunnen uitvoeren, niet gehinderd door bureaucratische inefficiënties
- zorgen dat het hun gemakkelijker wordt gemaakt om meer uren te werken, bijv. met opvang van kinderen.

Ik hoop dat u oog hebt voor mijn zorg. Veel succes!