Kieswijzer luchtvaart 2021

 

Kieswijzer landelijke verkiezingen 17 maart 2021

 

Vanaf februari 2020 stelde ik drie kieswijzers Luchtvaart op, in de aanloop naar de landelijke verkiezingen op 17 maart 2021.

 

Mijn doel was om burgers op een objectieve wijze te informeren over de standpunten van politieke partijen over de luchtvaart in Nederland. De informatie die ik gebruikte kwam uit de verkiezingsprogramma's van de partijen. De beoordeelde aspecten zijn naar mijn mening relevant en de 'rekenregels' zo duidelijk en transparant mogelijk.

De gebruikte methode, de rubrieken en de wijze van scoren en combineren zijn te vinden in Kieswijzer luchtvaart 2023.

 

Hieronder staat de uitslag van de laatste analyse in januari, twee maanden vóór de verkiezing van maart 2021. PDF-files van volledige rapporten zijn bij mij op te vragen.

Vanaf de eerste analyse tot de derde gingen de partijen gemiddeld genomen ongunstiger denken over de luchtvaart in Nederland.

 

Kieswijzer landelijke verkiezingen maart 2021