Lelystad Airport

20-2-2023

Opening van een tweede vliegveld als overloopveld voor Schiphol. In 2015 is ertoe besloten maar de opening is meermaals uitgesteld, nu tot in 2024.

 

Het is dan ook een uiterst omstreden plan, want 

  • Hoe kan de regering met de klimaatcrisis dicht op de hielen zoiets fossiels als een vliegveld openen?
  • Lelystad heeft geen natuurvergunning. Eigenaar Schiphol probeert die vergunning te ritselen door de 'stikstofrechten' van boeren op te kopen. Een aanzienlijke stikstofverzwaring wordt op gang gebracht door alle auto's die af en aan gaan rijden naar en van Lelystad.
  • Vliegtuigen die starten en landen op Lelystad moeten enorme afstanden laag vliegen om niet in botsing te komen met vliegtuigen die starten en landen op Schiphol. Dit gaat overlast geven aan tal van Nederlanders in de vorm van fijnstof, giftige stoffen en herrie. Het gaat schade opleveren aan de natuur, bijvoorbeeld Weerribben, Salland, Veluwe. Er zijn risico's aan verbonden in de vorm van botsingen met vogels.
  • Er komen nachtvluchten, dus er komt slaapgebrek.
  • Vanuit de overheid geschatte hoeveelheden stikstof en herrie zijn te laag. Dankzij metingen van burgers,  met name van Ir. Leon Adegeest, is gebleken dat de overheid misleidende rapporten schrijft.
  • Het kabinet wil dat Lelystad louter als overloopvliegveld van Schiphol fungeert. De Europese Commissie staat dat echter niet toe; maatschappijen die Schiphol niet als luchthaven hebben moeten ook kunnen vliegen vanuit en naar Lelystad. Grote kans dat er meer vliegtuigen komen dan de geplande 45.000 per jaar, want: geld, werkgelegenheid! Zoals elders zal het asfalt van het vliegveld extra vliegverkeer aantrekken.  

Hieronder een protestlied van mijn hand tegen het doorgaan van dit beschamende plan.

 

Lakmoesproef

Openen van Lelystad Airport is dé lakmoesproef voor de ernst van het beleid in ons land om CO2 en stikstof te reduceren.

In Kieswijzer luchtvaart PS maart 2023   is ook het standpunt van politieke partijen over opening van Lelystad meegenomen. Op Standpunten partijen is meer te lezen.

 

Onderstaande afbeeldingen geven aan welke partijen vóór en welke tegen opening zijn in februari 2023.

 

6-11-2023

 

In de verkiezingsprogramma's voor de landelijke verkiezingen van 22 november 2023 zijn de voorkeuren voor opening Lelystad aanzienlijk veranderd. Zie Kieswijzer luchtvaart 22 november 2023.


CDA, D66, CU, SGP, PvdA die in maart nog vóór opening waren, zijn nu tegen opening.