George Monbiot

 

2 december 2022

Ik moet iets kwijt dat me recent volop heeft beziggehouden.

Op de foto zie je George Monbiot, Engels bioloog, wetenschapsjournalist en actievoerder voor een betere wereld. Twee uur lang hield hij een indrukwekkend betoog in De Balie, zondagavond 27 november. De baliepoes was bij hem op schoot gaan zitten.

 

 

Zijn presentatie, op 27 november, is te zien op:

https://debalie.nl/programma/george-monbiot-regenesis-27-11-2022/

Bekijk zelf zijn gloedvolle en heldere presentatie! Voor wie geen tijd heeft heb ik hieronder een korte samenvatting gegeven, zonder pretentie van volledigheid en mogelijk selectief door mijn eigen interesses.

Zijn boodschap: de huidige landbouw- en vooral veeteeltpraktijken zijn desastreus voor klimaat, natuur en biodiversiteit (lees: andere dieren dan ons vee en onze huisdieren). Een enorme portie van onze overmatige ecologische voetafdruk komt voor rekening van het gebruik van land, bodem, water door landbouw. Pesticiden en insecticiden lekken in het water. Door elk jaar opnieuw gewassen te planten wordt de bodem elk jaar weer door elkaar geschud. “We besteden meer geld aan de studie van het oppervlak van Mars dan aan de bodem van onze aarde”.

In vergelijking met de oppervlakte aan land dat voor de veestapels wordt vrijgemaakt leveren de voedingsproducten van dat vee erg weinig aan calorieën op. Tel daarbij nog de ellendige behandeling van dieren op, die vaak fabrieksmatig worden gefokt en waarvan er jaarlijks 18 miljard worden gedood. En ook de risico’s op het ontstaan van ziekten, die op den duur ook de mens zullen treffen. En nog de gezondheidseffecten van het eten van vlees en wat erin gaat om het te produceren.

De huidige praktijken worden in stand gehouden met enorme subsidies van belanghebbende bedrijven, o.a. zaadleveranciers, slachterijen, banken (Rabo), pesticidenbedrijven, bedrijven die het oerwoud vernietigen ten behoeve van grootschalige kweek van soja etc., voedselverwerkers en natuurlijk het Europese Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GBL) dat boeren geld geeft voor hectares. “Public spending for public harm”!  De lobbyisten van deze bedrijven hebben meer invloed op onze politici dan mensen vanuit de wetenschap (maar dan is buiten Monbiot gerekend).


Oplossing? Onderwerpen komen aan de orde als:

 

  • Fermentatie: produceren van proteïne- en vetrijk voedsel door kweken van microben. Fabrieksmatig, ja we zullen eraan moeten wennen. Verscheidene innovatieve bedrijven zijn bezig om met deze methode producten te maken die niet te onderscheiden zijn van gewoon vlees. Als dit lukt zal het een revolutie opleveren die groter is dan die van de zonnepanelen. Het zal de veeteelt wegvagen. Deze technieken mogen niet in handen vallen van bedrijvenmonopolies die de prijzen opdrijven.

  • Ruimte voor grootschalige restauratie van de natuur. Monbiots recente, veel geprezen, boek heet Regenesis.

  • Selectie van zaden voor overblijvende planten in plaats van jaarlijkse planten.

  • Biofuels. Dit zijn olierijke planten die gekweekt worden als (zogenaamd) duurzamer alternatieve brandstof voor auto’s en vliegtuigen. Ze zijn een grote bedreiging voor de regenese van de natuur die nodig is om onze wereld leefbaar te maken.

  • Directe actie. Monbiot vindt de actie van klimaat- en natuuractivisten zoals Extinction Rebellion uiterst belangrijk om de openbare opinie te beïnvloeden. Als 25% van de bevolking meedoet ontstaat het omslagpunt. Directe actie heeft in het verleden vaak invloed gehad op het toewerken naar respecteren van fundamentele rechten.