Alternatieven voor arbeidsmigratie

 

 • Aandacht voor plaatsing, scholing en begeleiding van Nederlandse werkloze burgers voor werkplekken die door arbeidsimmigranten worden ingenomen.

 • Tewerk stellen van statushouders en van asielzoekers. Laat hen niet verkommeren tijdens jarenlange procedures in AZC's. Het kunnen verrichten van zinvol werk is een levensbehoefte van mensen. Het zal hun integratie vergemakkelijken.

 • Fiscaal stimuleren van werkgevers om Nederlandse burgers in plaats van arbeidsmigranten (tijdelijk) aan te stellen. Nu gaat de fiscale stimulans naar aanstellen van arbeidsmigranten.

 • Strengere eisen stellen aan werkgevers om te voorkomen dat ze snel hun toevlucht nemen tot aanstellen van arbeidsmigranten. Beter controleren of buitenlandse studenten niet de illegaliteit ingaan.

 • Certificering en controle van uitzendbureaus. Arbeidsmigranten moeten bijvoorbeeld goed en in de buurt van hun werk gehuisvest worden. Dit maakt het aanstellen van arbeidsmigranten duurder. Het werk wordt dan aantrekkelijker voor bewoners uit Nederland.

 • Eisen dat arbeidsmigranten zich laten registreren ook al blijven ze maar enkele maanden werken in ons land.

 • Verbeteren van de lonen en arbeidsomstandigheden van mensen die onaangenaam of smerig werk doen.

 • Stimuleren van parttimers om meer dagen te werken. Wellicht helpt hierbij het goedkoop of gratis maken van de kinderopvang.

 • Invloed uitoefenen zodat burgers met een handicap in deeltijd kunnen werken, met enige vastigheid van hun werkuren en met zekerheid over hoe hun loon verrekend zal worden met de uitkering die ze krijgen (NRC, 17 oktober 2022).

 • Innovatie, bijvoorbeeld door robotisering van koffersjouwen in vliegtuigruimen. Ander voorbeeld: productie van vlees (en melk en kaas) zonder tussenkomst van vee vermindert werk in de slachterij. 

 • Veranderen van consumentengedrag, bijvoorbeeld: financieel stimuleren van aankoop van goederen en maaltijden in winkels in de buurt in plaats van die via internet te bestellen. Daarmee voorkomen van slecht betaalde logistiek medewerkers, chauffeurs en fietskoeriers, vaak uit het buitenland.

 • Ervoor zorgen dat Nederlanders werkzaam in beroepen met arbeidstekort (of in opleiding voor die beroepen) dichter bij hun werk kunnen wonen en betere arbeidsomstandigheden krijgen (autonomie) krijgen, misschien ook financiële hulp bij woon-werkverkeer en kinderopvang,  waardoor het werk aantrekkelijker voor hun wordt. Bijvoorbeeld: verpleegkundigen, docenten, politieagenten, personeel NS.

 

Referenties

 

Overheid kan niet meer het basale geven, NRC, 17 oktober 2022