Kringlooplandbouw

Het eerste filmpje is gemaakt door de KU Leuven. Het filmpje is voor Nederland relevant want onze landbouwsituatie kent soortgelijke verhoudingen en problemen als in Vlaanderen. Het filmpje laat zien dat de veeteeltsector weliswaar weliswaar de grootste baten heeft, maar tevens de grootste kosten, niet alleen aan veevoer, van een areaal in het buitenland dat groter is dan Vlaanderen zelf, maar ook door schade door ammoniak, broeikasgassen en watervervuiling. Het filmpje laat zien dat een eiwittransitie, van veeteelt naar akkerbouw, veel problemen zal oplossen.

 

Het tweede filmpje is van Ruud Hendriks, practor en docent bodemvruchtbaarheid aan Warmonderhof van Aeres in Dronten.

Zie informatie over Ruud op de Aeres-website en zie zijn eigen website, www.landbouwkeinglopen.nl

In het filmpje vertelt Ruud heel duidelijk over het dubbelsysteem van kringloop.