Nieuws

 

 

29 maart 2020

CDA, wat is rentmeesterschap?

 

“CDA, ga niet in zee met Forum”, schrijven vier CDA’ers (NRC, 28 maart 2020). Forum zou er andere waarden op nahouden dan de waarden die het CDA koestert onder de noemer van ‘rentmeesterschap’ en die samenhangen met het nalaten van een duurzame wereld aan onze kinderen en kleinkinderen.

 

Misschien moeten CDA-leden eerst eens intern onderzoeken of ze met rentmeesterschap wel hetzelfde bedoelen, en dan speciaal met betrekking tot het onderwerp veehouderij. Hoeveel CDA’ers vinden bijvoorbeeld dat het veeteeltbeleid dat onder CDA-bewindslieden gedurende vele decennia is gevoerd dit rentmeesterschap uitdraagt? Tom-Jan Meeuws heeft dit beleid in deze krant beschreven (20 juni 1990), en Hidde Boersma en Janno Lanjouw in de Groene (30 oktober 2019).

 

Dit beleid valt als volgt te beschrijven: ongecontroleerde groei, exceptionalisme (toestaan van een uitzonderingspositie), kop-in-het-zandpolitiek bij onwelgevallig wetenschappelijk advies, tegen afspraken ingaan en fraude mogelijk maken, natuurvernietiging en gezondheidsbedreiging.

 

Ook voor de Nederlandse burger die volgend jaar landelijk gaat stemmen is het nuttig als het CDA intussen deze oefening in verhelderen zal hebben uitgevoerd.