Voorwoord

 

Nederland moet bouwen zegt ondernemend en bouwend Nederland en de politiek. Aanleiding van deze wens is de verandering in de grootte van huishoudens per woning: meer eenoudergezinnen, meer eenpersoonshuishoudens.

 

Waarschijnlijk een veel grotere aanleiding is de immigratie, voor het merendeel - 85 à 90 procent- van arbeidsmigranten en studenten.  Er gaan natuurlijk ook weer mensen weg maar vanaf 2016 is er een flink overschot. Ondernemend Nederland zegt dat we deze instroom van arbeidsmigranten nodig hebben om de welvaart op peil te houden, vooral met het oog op de toenemende vergrijzing.

 

Voor 2070 verwacht het CBS een bevolkingsomvang van 20.7 miljoen mensen. Het bouwen van 1 miljoen nieuwe woningen is een projectie op grond van deze CBS-cijfers.

 

Er zijn kortetermijnredenen van economische aard om het aantal arbeidsmigranten te laten toenemen. De vraag is echter of de economie van ons land deze toestroom van mensen op langere termijn zal aankunnen. 

 

 Mijn stelling is dat de ecologie van ons land door de verdere instroom van arbeidsmigranten geschaad wordt. Verdere groei van de bevolking door arbeidsmigratie is strijdig met het streven - vanuit de EU - om de duurzaamheid en circulariteit van de landbouw en het herstel en zelfs de uitbreiding van de natuur in Nederland te bevorderen. 

 

Opbouw

De informatie en ideeën op de pagina's volgen eerder een chronologisch dan een logisch patroon. Ik ben niet toegekomen aan een overkoepelend artikel dat alle overwegingen samenvat en verbindt. Dat artikel zou ook nog andere relevante onderwerpen moeten behandelen, vooral de stikstofcrisis die het bouwen van woningen bemoeilijkt en de, in 2023 sterk toegenomen, vluchtelingeninstroom die de huisvestingsproblemen sterk verergert.

 

Op pagina 1 miljoen niet doen van 2021 geef ik mijn hoofdargumenten.

 

Pagina Pro-contra arbeidsimmigratie van oktober 2022 geeft de nieuwste arbeidsimmigratiegegevens en behandelt argumenten van auteurs Fresco, Bouman en Lucassen pro arbeidsimmigratie die ik incompleet vind en al met al niet overtuigend genoeg als pleidooi voor groei van arbeidsimmigratie. 

Aan de contra-kant bevinden zich De Boer, Sommer, Kalshoven, Scheffer en Tamminga.

 

Op pagina Alternatieven voor arbeidsmigratie noem ik maatregelen om ervoor te zorgen dat werkzaamheden die nu door arbeidsmigranten worden verricht ook interessant worden voor Nederlandse burgers.

Pagina Bevolking en landbouw, beschrijft de gevolgen van bevolkingstoename voor de landbouw. Van de wens, ook van de Europese Green Deal, om de landbouw te de-intensiveren, komt waarschijnlijk weinig terecht. 

Pagina Arbeidsmigratie voor GL/PvdA bevat een amendement dat ik schreef op het concept-programma van GL/PvdA over arbeidsmigratie. Naar mijn mening is doorgaan met arbeidsmigratie strijdig met een aantal doelen van deze partij. Dit amendement is niet overgenomen.

 

In Ontwikkelingen vanaf juni 2023 zijn de meest recente ontwikkelingen over arbeidsmigratie te vinden.

 

Op pagina Circulaire arbeidsmigratie, een nieuwe mythe? betoog ik dat ik sterk twijfel aan het succes van de gelijknamige vorm van arbeidsmigratie.

Eerder had ik al op Twitter in een open brief aan Gert-Jan Segers laten weten dat volgens mij circulaire arbeidsmigratie gedoemd te mislukken. (Op 1 juli 2023 ging Gert-Jan zijn diensten ter beschikking stellen van een bureau voor circulaire arbeidsmigratie.)

 

Nota bene

Op de pagina's van deze discussie spelen arbeidsmigranten een rol als 'veroorzakers' van een aanzienlijke bevolkingsgroei in ons land.

Misschien dat sommige bezoekers van mijn website zonder verder te lezen de conclusie trekken dat ik xenofoob of racistisch ben. Maar die conclusie is niet gerechtvaardigd. Ik ben dat geenszins.

 

Ik behandel de arbeidsmigranten niet als zondebok. Ik ken veel aardige en kundige arbeidsmigranten. Ik vind dat arbeidsmigranten die als burgers in ons land zijn toegelaten de volledige burgerrechten moeten krijgen en in ons land een prima leven moeten kunnen leiden.   

 

Ik houd ook van koeien, van honden en katten en van ooievaars. Dat sluit niet uit dat ik vind dat er geen of weinig bij moeten komen. Ook sluit de waardering van mensen die uit het buitenland hier zijn komen wonen niet uit dat ik een rem op arbeidsimmigratie wenselijk vind. De overheid zou toename actief moeten ontmoedigen.

 

Laat ons land andere landen helpen zodat hun bewoners daar een menswaardig bestaan kunnen leiden. Of laat Nederlandse bedrijven die werknemers uit het buitenland nodig hebben hen vanuit hun eigen land voor hen werken.

Mensen die op de vlucht zijn voor oorlog, een kwaadaardig regime of voor natuurrampen (klimaat) en die naar ons land komen moeten we opvangen. Ik vind dit moreel noodzakelijk. De kans is wel groot dat het tot nog grotere problemen gaat leiden dan er nu al zijn. 

 

Om alle pagina's achter elkaar te doorlopen kunt u aan het eind van elke pagina steeds op de rode knop zoals die hieronder drukken.