Voorwoord

 

 


Mooie wereld waar ben je?

 

Schöne Welt wo bist du? Dat vraagt Friedrich Schiller zich af in zijn gedicht Die Götter Griechenlands. Dit gedicht is op meesterlijke wijze getoonzet door Franz Schubert, D 677.

Het lied van Schubert, zoals uitgevoerd door de Duitse bariton Christian Gerhaher, is te horen door onderaan deze pagina het Youtube-filmpje aan te klikken.

 

Ik heb mijn website genoemd naar de vraag van Schiller. 

Mooie wereld waar ben je is niet alleen een nostalgische verzuchting, al ben ik oud genoeg om te zien dat er wereld zienderogen lelijker is geworden en, in snel tempo, wordt, wat verdrietig stemt.

 

We moeten constateren dat de mens de wereld onherroepelijk lelijk heeft gemaakt.

 • we hebben het klimaat, een stabiel en beschermend systeem, beschadigd en gaan daar voorlopig nog mee door.
 • onze soort heeft zich vermenigvuldigd ten koste van de meeste flora en fauna (behalve koeien, varkens, geiten, honden, katten e.d.).
 • we hebben de best producerende productiegewassen en -dieren gefokt en gekweekt. Daardoor zijn mono-organismen ontstaan. Stabiliteit zit echter in diversiteit zoals Darwin ons al geleerd heeft. 
 • de do-haves van onze soort houden er een levensstijl op na die de biocapaciteit van de wereld ver te boven gaat. Ze verspillen water, voedsel en grondstoffen en produceren overmatig broeikasgassen en bergen afval.
 • we gebruiken methoden om producten te (ver)bouwen, verpakken en vervoeren die het milieu belasten: landbouwbestrijdingsmiddelen, plastic, PFAS en andere chemicaliën.
 • we bouwen ons eigen land vol met huizen, wegen, parkeerplaatsen, bedrijventerreinen, distributiecentra, datacentra.
 • we mishandelen dieren, roeien ze uit of  fokken ze tot wezens die voor ons nuttig of mooi maar voor henzelf moeilijk leefbaar en ongezond zijn.
 • onze bevolking groeit vanaf 2016 vooral door immigratie van arbeidsmigranten. De don't-haves onder hen buiten we uit.

 

De don't-haves, ook die in het 'hoog ontwikkelde' deel van de wereld, vervuilen minder dan de do-haves, maar moeten (via de belasting) meebetalen voor de vervuiling. Ze worden ook ingezet voor smerig, langdurig, gevaarlijk werk en krijgen er te weinig voor betaald. In andere delen van de wereld hebben don't-haves te maken met de kwalijke gevolgen die  do-haves met hun vervuiling hebben aangericht.

 

Deze website is de voortzetting van website www.vliegenaanbanden.nl.

Waar vliegenaanbanden.nl eerst geheel op luchtvaart was gericht, heb ik die later uitgebreid met andere onderwerpen die mijn interesse hadden of kregen: landbouw - vooral problemen als gevolg van veeteelt -, gevolgen van overbevolking in ons land - vooral door arbeidsmigratie - , trein versus vliegtuig, klimaatzaak. De naam van de site dekte de inhoud niet meer. Mooiewereldwaarbenje werd geboren op het einde van juni 2022.

 

Inhoud van website

Ik richt me op praktijken die de meeste schade aan klimaat en/of ecologie (biodiversiteit, natuur, lucht-, water- en bodemkwaliteit) met zich meebrengen maar die - al dan niet op korte termijn-  niet te verduurzamen zijn:

 • luchtvaart: vliegen moet sterk aan banden.

 • landbouw, met nadruk op veeteelt. De veeteelt moet sterk gereduceerd worden.

 • toename van bevolking in Nederland: arbeidsimmigratie moet gereduceerd worden.

 

Wilt u mij een bericht sturen? Dank bij voorbaat. Wilt u het doen via onderstaand formulier?