Voorwoord

                                     

De toename van het vliegverkeer in Nederland en daarbuiten is een groot probleem dat veel mensen, ook mij, zorgen baart.

Mijn conclusie is dat groeien van de luchtvaart, om te beginnen in Nederland, niet kan en mag, ten bate van mensen die nu in ons land wonen en van de generaties die ons volgen.

 

Natuurlijk, vliegen is een goedkoop middel om in relatief weinig tijd bestemmingen te bereiken. Op andere manieren duurt het reizen lang en kost het veel geld. Vliegen brengt veel mensen naar mooie bestemmingen, ervaringen en nieuwe culturen en naar vrienden en familie. Al vliegend bereiken studenten en beroepsbeoefenaars in bedrijf en wetenschap bestemmingen over de hele wereld. Duizenden mensen zijn werkzaam in de luchtvaartbranche en hebben daar met recht veel plezier in en zijn er trots op. Tegelijkertijd neemt de luchtvaart in Nederland en in de wereld een speciale plaats in als het gaat om de uitstoot van schadelijke stoffen en het veroorzaken van schade aan de fysieke en psychische gezondheid van bewoners. Er wordt een sterke groei van het vliegverkeer verwacht. Technologische vernieuwing kan die groei niet bijhouden.

 

Andere mensen, uit de luchtvaartsector zelf en uit regeringspartijen in Nederland, delen die conclusie niet; de luchtvaart moet groeien. Ik laat de argumenten van de luchtvaartlobby de revue passeren. Op de argumenten van de lobbyisten is veel aan te merken.

 

Ik ben sinds enkele jaren aan het broeden op ideeën over de oplossing (of eerder: een serie van deeloplossingen) van het probleem. Het plan dat ontstond heb ik aan veel personen en instanties voorgelegd. Dankzij hun feedback heb ik het plan bijgesteld, uitgewerkt en aangescherpt. Ik heb nog steeds de overtuiging dat het plan uitvoerbaar is en het gewenste effect zal hebben. 

 

Als u meteen de oplossing wilt bekijken kunt u natuurlijk oplossing aanklikken en de andere pagina's overslaan.

Ik denk dat een deel van de oplossing vertrouwd zal klinken: belasten van vervuiling door burgers die vliegen, investeren  van opbrengst in duurzamer vervoer. Een ander deel zal lezers vreemd in de oren klinken: belonen van (Nederlandse) burgers die afzien van vliegen.

 

Volgende pagina op de website betreft de kritische noten  ten aanzien van (eerdere versies van) mijn voorstel. Ik hoop deze pagina aan te vullen als gevolg van berichten naar aanleiding van mijn website. Van kritiek kan het voorstel beter worden maar ook leiden tot de conclusie dat het voorstel onuitvoerbaar of onhaalbaar is. 

 

In Nieuws beschrijf ik nieuwe ontwikkelingen en mijn commentaar erop. 

 

Op pagina Kieswijzers luchtvaart is aan de standpunten van politieke partijen over luchtvaart een rapportcijfer gegeven, voor de landelijke verkiezingen van 2021 en voor de gemeentelijke verkiezingen van 2022. 

 

Voor de provincialestatenverkiezingen 2023 maakte ik ook een kieswijzer, Kieswijzer luchtvaart 2023.

 

Aan het openen van vliegveld Lelystad, fossiel project in klimaatcrisis, besteedde ik apart aandacht, op Lelystad Airport.

 

De personen en instanties die mij tot nu toe kritische feedback hebben gegeven op mijn voorstel in wording staan in "Met dank aan".

 

De referenties zijn veelal gegeven in de vorm van hyperlinks.

 

In de bijlagen  staan enkele berekeningen en uitwerkingen, met name van het effect van enkele duurzaamheidsplannen van KLM.