Partijen en arbeidsmigratie 

13-3-23

 

Achtergrond

 

Het tekort aan (betaalbare) woningen in ons land is één van de hoofdthema’s in de politiek van de laatste jaren.

 

Allerlei oorzaken worden genoemd die dit tekort hebben doen ontstaan, zoals het verkleinen van het aantal bewoners per woning, door meer eenpersoonshuishoudens en meer éénoudergezinnen, en de gebrekkige doorstroom van oudere burgers uit grotere huizen.

 

Opvallend weinig wordt als oorzaak van het woontekort de instroom van arbeidsmigranten genoemd. Gebaseerd op CBS-cijfers kwam ik op een overschot van half miljoen arbeidsmigranten gedurende de periode van 2016 tot en met 2021. De cijfers van 2022 zijn nog niet bekend.

Zie afbeelding Samenstelling bevolkingstoename Nederland hier beneden, die ik samenstelde aan de hand van gegevens in Statline van CBS. 

 

Het kan niet anders dan dat deze mensen woonruimte (hebben) moeten vinden om hun werk in Nederland te doen. We weten ook dat velen van hen in te kleine ruimtes worden gestopt door malafide uitzendbureaus.

 

Het aanstippen van de enorme instroom van arbeidsmigranten leidt al vlug tot het verwijt dat je deze groep van mensen als zondebok wegzet. Het lijkt me vooral een tactiek om niet verder na te hoeven denken.

 

Hoe gaat het in de toekomst met die instroom? Bij de voorspelling van CBS (december 2022) dat ons land in 2056 20 miljoen inwoners zal hebben is waarschijnlijk ingecalculeerd dat arbeidsmigratie in hetzelfde tempo zal doorgaan als in de jaren 2016-2021.

Arbeidsmigratie zou dus in verband met wonen een belangrijk thema voor ons land moeten zijn.

 

In dit licht gezien is het interessant om na te gaan wat politieke partijen voor standpunt hebben over dit onderwerp; ondersteunen partijen het doorgaan van arbeidsmigratie (en daarmee toenemen van de bevolking)? Welke motieven hebben ze daarvoor? Noemen ze überhaupt het onderwerp? Als ze arbeidsmigratie willen beteugelen, waarom dan en hoe dan?

 

Ook is het interessant om te weten wat partijen vinden van en willen naar aanleiding van de uitbuiting van arbeidsmigranten, een onderwerp dat immers al sinds jaren wordt geconstateerd, dat als zeer schrijnend is ervaren en waarvoor maatregelen zijn geadviseerd.

 

Voor de analyse van partijstandpunten voor PS-verkiezingen maart 2023 zie Analyse partijen PS 2023