Kop in het zand

Juni 2023

Tom-Jan Meeus onderzocht het mestbeleid en publiceerde daarover een onthullend artikel, in NRC, 20 juni 1990.

Als we de stand van zaken toen met die van nu vergelijken blijkt er niets nieuws onder de zon.

Recycle gewoon adviezen en artikelen over veeteelt (en luchtvaart), verander hooguit wat namen; ze zijn onverminderd actueel.

Zie ook: Hidde Boersma en Janno Lanjouw, Groene Amsterdammer, 30 oktober 2019, https://www.groene.nl/artikel/de-problemen-zag-je-van-mijlenver-aankomen

 

Helemaal onderaan het artikel van Meeus plaats ik, als ander voorbeeld van de overbodigheid van adviezen, een foto van een ingezonden brief 'Stellingen voor nieuw landbouwbeleid' (NRC, 2 november 1990). Ondertekenaars waren onder anderen S. Mansholt, H. Wijffels, E. Nijpels, P. Winsemius. 

 

Zie ook Regeringsbeleid luchtvaart-veeteelt.