Bevolking en landbouw

 

Uit verschillende bronnen heb ik begrepen dat de wens om in ons land de landbouw te de-intensiveren afhankelijk is van het aantal mensen dat in ons land en erbuiten gevoed moet worden.

Het aantal mensen in ons land zal zonder ander beleid met miljoenen groeien, vooral door instroom van arbeidsmigranten. Van 2016 tot en met 2020 kwamen er netto bijna meer dan 400.000 arbeidsmigranten naar Nederland, niet-geregistreerden niet meegerekend.

 

In 2022 wordt een recordaantal immigranten verwacht, natuurlijk ook door de oorlog in Oekraïne. In de jaren die komen zullen er nog onvoorspelbare aantallen oorlogs- en klimaatvluchtelingen ons land als willen .

Meer opbrengst uit de landbouw zal nodig zijn om de miljoenen extra monden te voeden. Om die opbrengst te halen zullen eerder meer dan minder kunstmest en bestrijdingsmiddelen nodig zijn. Gebruik van deze middelen is echter taboe in de Farm-to-Fork-aanpak van de Europese Green Deal.

De-intensiveren vereist meer grond voor minder productie. In het ergste geval zal de-intensiveren alleen mogelijk zijn in buffergebieden tussen intensieve landbouw en Natura2000-gebieden in.
De terugkeer van boerenlandvogels in de wei kunnen we waarschijnlijk vergeten.

Misschien kan het uitdunnen van de veedichtheid en daarmee in overeenstemming verkleinen van het areaal van grasland en mais wat verlichting brengen in nog meer gebieden.


Productie van kunstmest zal prioriteit moeten krijgen bij verdelen van groene energie.
Biomassa, organisch materiaal, met prioriteit naar het beheer van de bodem.
Gebruik van menselijke mest voor stikstof- en fosfortoevoer.Referenties

Berkhout, P., Boeren zonder (kunst)mest, kan dat?, WUR, september 2021  Boeren zonder (kunst)mest, kan dat? - WUR

Breman, H., Uitbanning van kunstmest is grote denkfout, Volkskrant, 20 september 2020

 

Breman, H., Natuurinclusieve kringlooplandbouw. Over ideaal en werkelijkheid. Analyse en reflecties, juli 2020