Bevolking

 

De pagina's hebben betrekking op de groei van de bevolking in ons land en diens gevolgen voor ecologische toestand van ons land,

en op den duur ook de economische.

 

Bij goed rentmeesterschap hoort het beperken van de bevolking.