Voorwoord

 

Het bouwen van 1 miljoen nieuwe woningen is een projectie op grond van CBS-cijfers. 

 

Immigratie is een belangrijke oorzaak waardoor ons land veel voller wordt en er gebouwd moet worden. In de periode 2016 tot en met 2020 waren migranten goed voor 87% van de toename van de bevolking: 428.050 van de 493.690 personen. 

Het overgrote deel, namelijk 91 procent, van de immigranten waren arbeidsimmigranten. Negen procent waren vluchtelingen.

 

Meer mensen, meer woningen. Mijn stelling is dat de ecologie van ons land door meer mensen en woningen nog meer bedreigd zal worden dan die nu al is. 

 

Om die reden zou arbeidsimmigratie beperkt moeten worden. Vanuit de economie komen er argumenten om de arbeidsmigratie te vergroten, maar ook om die te verkleinen.

 

Opbouw

De informatie en ideeën op de pagina's volgen eerder een chronologisch dan een logisch patroon. Ik ben niet toegekomen aan een overkoepelend artikel dat alle overwegingen samenvat en verbindt. Dat artikel zou ook nog andere relevante onderwerpen moeten behandelen, vooral de stikstofcrisis die het bouwen van woningen bemoeilijkt en de, in 2023 sterk toegenomen, vluchtelingeninstroom die de huisvestingsproblemen sterk verergert.

 

Op pagina 1 miljoen niet doen van 2021 geef ik mijn hoofdargumenten.

 

Pagina Pro-contra arbeidsimmigratie van oktober 2022 geeft de nieuwste arbeidsimmigratiegegevens en behandelt argumenten van auteurs Fresco, Bouman en Lucassen pro arbeidsimmigratie die ik incompleet vind en al met al niet overtuigend genoeg als pleidooi voor groei van arbeidsimmigratie. 

Aan de contra-kant bevinden zich De Boer, Sommer, Kalshoven, Scheffer en Tamminga.

 

Op pagina Alternatieven voor arbeidsmigratie noem ik maatregelen om ervoor te zorgen dat werkzaamheden die nu door arbeidsmigranten worden verricht ook interessant worden voor Nederlandse burgers.

De laatste pagina, Bevolking en landbouw, beschrijft de gevolgen van bevolkingstoename voor de landbouw. Van de wens, ook van de Europese Green Deal, om de landbouw te de-intensiveren, komt waarschijnlijk weinig terecht. 

 

Nota bene

Op de pagina's van deze discussie spelen arbeidsmigranten een rol als 'veroorzakers' van een aanzienlijke bevolkingsgroei in ons land.

Misschien dat sommige bezoekers van mijn website zonder verder te lezen de conclusie trekken dat ik xenofoob of racistisch ben. Maar die conclusie is niet gerechtvaardigd. Ik ben dat geenszins.

 

Ik behandel de arbeidsmigranten niet als zondebok. Ik ken veel aardige en kundige arbeidsmigranten. Ik vind dat arbeidsmigranten die als burgers in ons land zijn toegelaten de volledige burgerrechten moeten krijgen en in ons land een prima leven moeten kunnen leiden.   

 

Ik houd ook van koeien, van honden en katten en van ooievaars. Dat sluit niet uit dat ik vind dat er geen of weinig bij moeten komen. Ook sluit de waardering van mensen die uit het buitenland hier zijn komen wonen niet uit dat ik een rem op arbeidsimmigratie wenselijk vind. De overheid zou toename actief moeten ontmoedigen.

 

Laat ons land andere landen helpen zodat hun bewoners daar een menswaardig bestaan kunnen leiden. Of laat Nederlandse bedrijven die werknemers uit het buitenland nodig hebben hen vanuit hun eigen land voor hen werken.

Mensen die op de vlucht zijn voor oorlog, een kwaadaardig regime of voor natuurrampen (klimaat) en die naar ons land komen moeten we opvangen. Ik vind dit moreel noodzakelijk. De kans is wel groot dat het tot nog grotere problemen gaat leiden dan er nu al zijn. 

 

Om alle pagina's achter elkaar te doorlopen kunt u aan het eind van elke pagina steeds op de rode knop zoals die hieronder drukken.