Voorwoord

 

Het bouwen van 1 miljoen nieuwe woningen is een projectie op grond van CBS-cijfers. 

 

Immigratie is een belangrijke oorzaak waardoor ons land veel voller wordt en er gebouwd moet worden. In de periode 2016 tot en met 2020 verklaarde waren migranten goed voor 87% van de toename van de bevolking: 428.050 van de 493.690 personen. 

Het overgrote deel, namelijk 91 procent, van de immigranten waren arbeidsimmigranten. Negen procent waren vluchtelingen.

 

Meer mensen, meer woningen. Mijn stelling is dat de ecologie van ons land door meer mensen en woningen nog meer bedreigd zal worden dan die nu al is. 

Om die reden zou arbeidsimmigratie beperkt moeten worden. Vanuit de economie komen er argumenten om de arbeidsmigratie te vergroten, maar ook om die te verkleinen.

 

Opbouw

 

Op pagina 1 miljoen niet doen van 2021 geef ik mijn hoofdargumenten.

 

Pagina Pro-contra arbeidsimmigratie van oktober 2022 geeft de nieuwste arbeidsimmigratiegegevens en behandelt argumenten van auteurs Fresco, Bouman en Lucassen pro arbeidsimmigratie die ik incompleet vind en al met al niet overtuigend genoeg als pleidooi voor groei van arbeidsimmigratie. 

Aan de contra-kant bevinden zich De Boer, Sommer, Kalshoven en Tamminga.

 

Op pagina Alternatieven voor arbeidsmigratie noem ik maatregelen om ervoor te zorgen dat werkzaamheden die nu door arbeidsmigranten worden verricht ook interessant worden voor Nederlandse burgers.

Op de laatste pagina, Bevolking en landbouw

 

Nota bene

Op de pagina's van deze discussie spelen arbeidsmigranten een rol als 'veroorzakers' van een aanzienlijke bevolkingsgroei in ons land.

De conclusie die wellicht haastig wordt getrokken dat ik xenofoob of racistisch zou zijn is niet gerechtvaardigd. Ik ben dat geenszins. Ik behandel de arbeidsmigranten niet als zondebok. Ik vind dat arbeidsmigranten die als burgers in ons land zijn toegelaten de volledige burgerrechten moeten krijgen. Arbeidsmigranten zijn echter vaak slachtoffers van discriminatie.

Ik houd ook van koeien, van honden en katten en van ooievaars, maar ik vind toch dat er geen bij moeten komen. De overheid zou toename actief moeten ontmoedigen.